Prva samostalna izložba "Žana"

          Rijeka,   08.07.-15.07.2017.

First Exhibition "Zana" - Rijeka, Croatia

plakat Žana-izložba.jpg
plakat Žana-izložba
plakat Žana-izložba
Cosmic Bubbles
Cosmic Bubbles
Prva izložba (8)
Prva izložba (8)
knjiga utisaka
knjiga utisaka
izložba_sala_1b
izložba_sala_1b
izložba_sala_1c
izložba_sala_1c
izložba_sala_1e
izložba_sala_1e
Otvorenje izložbe-2
Otvorenje izložbe-2
Prva izložba (6)
Prva izložba (6)
izložba-2
izložba-2
Prva izložba (7)
Prva izložba (7)
izložba Stam1
izložba Stam1
izložba_Stam
izložba_Stam
izložba_sala-2
izložba_sala-2
izložba_sala_L
izložba_sala_L
izložba_sala_1f
izložba_sala_1f
izložba_sala_1
izložba_sala_1
izložba-djeca_crtaju_utiske
izložba-djeca_crtaju_utiske
Prva izložba (5)
Prva izložba (5)
izložba-sala 3a
izložba-sala 3a
20170706_233250
20170706_233250
20170706_233026
20170706_233026
20170706_232925
20170706_232925
20170706_232931
20170706_232931
20170706_232857
20170706_232857
1/2
knjiga utisaka
knjiga utisaka
Knjiga utisaka-1
Knjiga utisaka-1
Knjiga utisaka-9
Knjiga utisaka-9
Knjiga utisaka-6
Knjiga utisaka-6
Knjiga utisaka-5
Knjiga utisaka-5
Knjiga utisaka-7
Knjiga utisaka-7
Knjiga utisaka-3
Knjiga utisaka-3
Knjiga utisaka-4
Knjiga utisaka-4
Knjiga utisaka-2
Knjiga utisaka-2
Knjiga utisaka-8
Knjiga utisaka-8
u2
u2
u1
u1
1/1