top of page
Button

Pokrećemo pokretače posla

"Poduzetništvo nije samo način stjecanja novca - to je način života." - Bill Quain

"Ako vaše poduzeće preživljava...to znači da vi obavljate svoj posao.

Ako je vaše poduzeće uspješno... obavljate ga kako treba." - Bill Quain

"Ako ne ulažete u sebe, vaša će budućnost biti ista kao i vaša prošlost." - Bill Quain

1. Ne budite apsolutno sigurni ni u šta.

2. Nemojte misliti da je vrijedno sakrivati dokaze, jer dokaz će sigurno doći na vidjelo.

3. Nikada ne obeshrabrujte razmišljanje, jer je sigurno da ćete uspjeti.

4. Kada dođete u susret s opozicijom, čak ako su u pitanju i vaš partner i vaša djeca, nastojte ih pobijediti argumentom, a ne autoritetom. Jer pobjeda koja ovisi o autoritetu je nestvarna i iluzija.

5. Nemojte poštivati tuđi autoritet, jer uvijek postoje novi suprotni autoriteti koji čekaju da budu otkriveni.

6. Ne koristite moć da ugušite mišljenja za koja smatrate da su opasna, jer ako to učinite, ta mišljenja će ugušiti vas.

7. Ne bojte se biti ekscentrični u svom mišljenju, svako mišljenje sada prihvaćeno je nekada bilo ekscentrično.

8. Pronađite više užitka u inteligentnom neslaganju, nego u pasivnim sporazumima, jer ako cijenimo inteligenciju kao što bi trebali, prvo podrazumjeva bolji sporazum od drugoga.

9. Budite besprijekorno iskreni, čak i kada je istina nezgodna, jer još nezgodnije će biti kada ju pokušate sakriti.

10. Ne zavidite onima koji žive u "budalinom raju" jer samo budala će misliti da je to sreća.

                                 BERTRAND RUSSEL

Britanski filozof, matematičar, povjesničar, i socijalni kritičar (jedan od najintelektualnijih mislilaca moderne povijesti).

                                                             Sjajni poduzetnici i zaposlenici                                                               

                               dosljedno njeguju životne vrijednosti koje su ih vodile izboru karijere.

bottom of page